GAMERDAY CALL OF DUTY BLACKS OPS 4

BATTLE ROYALE VERSENYSZABÁLYZAT

Üdvözlünk a GamerDay e-kupa Call of Duty Battle Royale felületén Magyarország első, megyeszékhelyenkénti kiosztású, pénzdíjas COD Black Ops 4 tornáján!

A GamerDay ötlete, mint alap elgondolás nem más, mint szervezett, konzol gépeken történő, nagyszabású versenyek sorozata, amely gyakorlatilag egy bajnoksággá áll össze évente két szezonon keresztül. A versenyek minden megye megyeszékhelyén zajlanak, hétvégi napokon, hogy Te is könnyedén részese lehess ennek az egyedülálló élménynek! A 19 megyében lezajlott selejtező után a továbbjutottak egy Budapesten megrendezésre kerülő, nagyszabású döntőben mérhetik össze tudásukat, a trófea és a nyeremények megszerzésének reményében!

Sok sikert, és kellemes időtöltést kívánunk minden résztvevőnek!

SZABÁLYOK

A verseny típusa/a játékról
 • A GamerDay e-kupa versenyének lebonyolítása PS4 játék konzolokon történik solo illetve duo  játékmódban, három fordulós mérkőzésekkel, ahol a játékosok egy pontozásos rendszerben versenyeznek.
 • A harmadik mérkőzés utáni pontállás alapján, az első öt legtöbb ponttal rendelkező versenyző automatikusan tovább jut a Budapesti döntőbe.
 • A 6. helyezést elérő játékosok alkotják a döntőben szereplő aktuális 100 fő  pótlás, csere állományát, akik közül sorsolással felállított rangsor készül.
 • A 6. 7.8.9.10. helyezett ingyenes belépési lehetőséget szerez a szezonális Budapesti döntő alkalmára.
 • Minden mérkőzést az Activision által kiadott Call of Duty Black Ops 4 (PS4) változatával játszanak a résztvevők.
Résztvevők/nevezés
 • A résztvevők két kategória közül választhatnak: kezdő illetve profi
 • A résztvevők nevezhetnek a GamerDay bajnokság akár összes versenyszámban is, de egy versenyszámon belül csak egy kategóriában indulhatnak .
 • Az indulók csakis a hivatalos lakhelyük szerinti megyeszékhelyen zajló versenybe nevezhetnek be,amit lakcímkártyával kell igazoljanak.
 • A Call of Duty versenyszám mindkét kategóriájába 100 fő nevezhet.
 • A nevezés az oldalon való regisztráláshoz és versenyzői profil létrehozásához kötött.
 • A versenyen minden olyan természetes személy részt vehet, aki 10 évnél idősebb, azonban a 18 évnél fiatalabb résztvevők csak szülői beleegyező nyilatkozattal nevezhetnek a versenyre. Az említett belegyező nyilatkozat megtalálható az oldalon.
Játékvezetők

Minden mérkőzést virtuális és valós játékvezetők felügyelnek.

 • Valós Játékvezető A szervezők által kijelölt természetes személy, aki felügyeli a verseny szabályos menetét és a vitás helyzetekben jelen szabályzat alapján döntést hoz. Döntésüket kizárólag a versenybíróság írhatja felül vitás esetekben.
Versenybíróság
 • A rendezvény / esemény rendezői által kijelölt, minimum 5 főből álló bizottság, akikből legalább 1 fő nem vesz részt “valós játékvezetőként” a lebonyolításban.
A sorsolás
 • A versenybíróság a verseny nevezési limit(100 fő) betelte után lezárja a jelentkezést, és elkészíti a mezőny összeállítását. A sikeres nevezés után minden játékos várunk az adott időpontban a saját verseny állomásánál, melynek idejéről és helyéről mindenkit előre tájékoztatunk.

MÉRKŐZÉSEK

A verseny típusa/a játékról
 • A mérkőzések a Call of Duty Black Ops 4 alap verziójában játszódnak .
 • A küzdelem 3 mérkőzésen keresztül folyik
 • A mérkőzések az alapértelmezett beállításokon fognak lefolyni.
 • A versenyen bármely skin használata engedélyezett.
 • A versenyen indulóknak lehetősége van választani kontroller illetve klaviatúra irányítószervek között, amit a nevezés során kell feltüntetniük.
A mérkőzés kezdete előtt minden résztvevőnek 2 perc áll a rendelkezésére, hogy
 • saját account esetén kiválassza karakterét, beállításait
 • a játékba épített technikai beállítások közül válasszon
 • igény szerint módosítson a játékvezérlők beállításain

Minden nem szabályozott esetben a Call of Duty Black Ops 4 játék gyári-alap beállításait kötelező használni.

A mérkőzés nem állítható le. Technikai probléma esetén a jelen szabályzat ide vonatkozó pontja alapján kell eljárni.

TECHNIKAI HÁTTÉR

 • A mérkőzéseket a Call of Duty Black Ops 4 videójáték-szoftver optimális beállítások alatti futását lehetővé tévő eszközön kötelező megrendezni. Az erre alkalmas berendezések listája megtekinthető a  www.callofduty.com /blackops4  oldalon. A szoftver használata a kiadó engedélyéhez kötött. További megkötések a kiadó által a helyszínen megszabhatók.
 • A résztvevőknek lehetőségük van saját játékvezérlőik használatára, amennyiben azok kompatibilisek a játékszoftver lejátszására használt eszközökkel és annak konfigurálása belefér a mérkőzés előtti felkészülési időbe.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A rendezvényen okozott károkat a vétkesek kötelesek megtéríteni a sértett partnerrel szemben.
 • Minden résztvevőre a helyszín házirendje vonatkozik.
 • A mérkőzések alatt zenehallgatásra van lehetősége a játékosoknak.
 • A versenyzők kényelmes ülő pozícióban játszhatják a mérkőzésüket, ülő alkalmatosságra csak a rendezvény által biztosított gamer székeket használhatják.  A valós játékvezető felülbírálhatja ezt a szabályt, ez esetben a játékosnak kötelező, abban a meghatározott, kényelmes pozíciót elfoglalni a versenyzéshez.
 • A rendezvényre belépő résztvevők a belépéssel megértették és elfogadták a versenyszabályzatot, amelynek teljes szövege megtekinthető a kihelyezett játékvezetőknél.
 • Jelen szabályzat pontjait a versenybíróság módosíthatja, amennyiben az a rendezvény zavartalan lebonyolítása miatt indokolt. A módosításokat a versenybíróság köteles szóban közölni a résztvevőkkel, akik függetlenül az éppen folyamatban lévő vagy lejátszott mérkőzésektől, elfogadják azokat.
 • A saját játékvezérlők használatát a versenybíróság egyénenként korlátozhatja. A játékvezérlők beüzemelése beleszámít a beállításokra adott 2 percbe.
 • Amennyiben a versenybíróság kizárja a résztvevőt a versenyből, a résztvevő köteles elhagyni a verseny lebonyolítására kijelölt területet.
 • A Versenybíróság információs asztalt üzemeltet a rendezvény ideje alatt.
 • A nevezés a www.gamerday.hu oldalon történik.

KIZÁRÁS, ADMINISZTRÁCIÓ

 • Kollektív diszkvalifikációra vagy eltiltásra nincs lehetőség. A mérkőzésekről készített jegyzőkönyveket a rendező minden esetben adminisztrálja, és azt közzéteheti..
 • Obszcén, másokat sértő viselkedés.
 • Bármilyen cheat program használata.
 • Teaming (összedolgozás más egyénnel-csapattal).
 • Versenyző, csapattárs csere.

LEBONYOLÍTÁS

 • A versenyre megyénként, kategóriánként maximum 100 fő nevezését tudjuk elfogadni, akik 3 fordulós küzdelemben versenyeznek, pontozásos rendszerben.
 • A megszerzett, helyezések szerinti pontokon felül minden kill 20 pontot ér.
 • A versenyre nevezni a: www.gamerday.hu  oldalon lehet egészen a verseny napját megelőző egy hétig, vagy ameddig a szabad helyek be nem telnek.
 • A versenyen való indulás nevezési díjas, regisztrációhoz kötött. A regisztráció során kezelt adatokra vonatkozó szabályokat és irányelveket a verseny adatkezelési nyilatkozata tartalmazza: www.gamerday.hu.adatkezelés
 • Amikor megvan a megyénkénti legjobb öt játékos kiléte, felkerülnek a Budapesti döntőn szereplő versenyzők listájára.

DÍJAZÁS

Mindkét kategória első három helyezettje pénzdíjazásban részesül.

Profi kategória
 1. hely: 1.000 000 (egymillió) forint
 2. hely: 500 000  (ötszázezer) forint
 3. hely: 200 000  (kettőszázezer) forint
Kezdő kategória
 1. hely: 200 000 (kettőszázezer) forint
 2. hely: 100 000  (százezer) forint
 3. hely: 50 000  (ötvenezer) forint

Nevezési díj

Profi kategória
 • 12000 (tizenkétezer) forint

Kezdő kategória
 • 6 000 (hatezer) forint

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

Résztvevő

 • 1 – 5 perccel a kiírt mérkőzés előtt jelentkezni a játékvezetőnél.
 • Amennyiben mérkőzés közben technikai vagy egyéb problémát észlel – fagyás, hibás játékvezérlő vagy csapat keret stb. – köteles jelenteni a játékvezetőnek a mérkőzés kezdete után 1 perccel. Ennek elmulasztása során az aktuális félidő lejátszása kötelező és az elért eredmények véglegesek
 • minden résztvevő köteles az általa szabálytalannak vélt cselekményeket jelenteni a játékvezetőnek
 • amikor a résztvevő nem vesz részt hivatalos mérkőzésen, köteles a kijelölt játékterületen kívül tartózkodnia – ennek elmulasztása a versenyből való kizárást vonhatja maga után
 • minden résztvevő köteles a Fair Play szellemében részt venni a bajnokságon
 • saját és mások mérkőzéseinek akadályoztatása a versenyből való kizárást jelenti – különös tekintettel a monitorok üzemen kívül helyezésére, illetve a fizikai akadályoztatásra pl. lökdösődés, kitakarás, kiabálás stb.
Valós játékvezető
 • mérkőzések felügyelete
 • vitás esetek eseti elbírálása a versenyszabályzat alapján
 • játékosok tájékoztatása a versenyszabályzat tartalmáról kérés esetén
 • a játékvezetők nem kötelesek tájékoztatást adni a játékosok mérkőzéseinek időpontjáról, illetve a rendezvény lebonyolításáról
 • szabálytalanság észlelése esetén a játékot megállíthatják, illetve a félidő újrajátszását írhatják elő
 • ha a játékvezetőt a résztvevők nem tájékoztatják az esetleges technikai problémákról – játékvezérlő működésképtelensége, a gyáriaktól eltérő csapatösszeállítás, szabálytalan csapatválasztás, taktikai beállítások – a mérkőzés éppen folyamatban lévő félidejét le kell játszani. A játékvezetők szabadon dönthetnek a mérkőzés teljes lejátszásáról
Rendező
 • Információs pult üzemeltetése a rendezvény teljes ideje alatt
 • sorsolás
 • versenyzők tájékoztatása – a mérkőzés megkezdése előtt 5 perccel meg kell jelenni a játékállásoknál
 • maximálisan 3 tájékoztatás/felszólítás és az 5 perces határidő túllépése után a versenybíróság diszkvalifikálhatja a meg nem jelent résztvevőt
 • óvások esetleges kivizsgálása
 • a versenybíróság bármely esetben visszautasíthatja az óvási kérelmet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az eset kivizsgálása miatt a rendezvény lebonyolítása nehézkessé válhat vagy az érintett felek nem a versenyszabályzat alapján jártak el
 • a játékos adatbázist, a mérkőzések időpontját közölni kell – időterv
 • mérkőzéseket a rendezvény területén belül kihelyezett platformokon kell lejátszani, a játék lemezes alapverziójával.
 • minden játékos a csatlakoztatott játékvezérlő alapján különböztethető meg – a kihívó az “egyes” számú, a vendég pedig a “kettes” számú vezérlőt birtokolja a sorsolás alapján
 • játékosok nem használhatnak otthonról hozott csapatösszeállításokat/taktikákat.
 • A jelen Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a torna versenybíróinak döntései az irányadók.

Internet kapcsolattal a “valós játékvezető” az első hivatalos mérkőzések előtt frissítheti a játékos adatbázist.
Az adatbázis frissítéstől függetlenül a MatchDay funkciót kikapcsolt állapotban kell tartani, illetve a használt platform nem kapcsolódhat a hálózatra verseny közben.
Abban az esetben, ha nem lehet minden kihelyezett platformot frissíteni, a játék megjelenésekor közzétett alap adatbázist kötelező használni.
A helyszínen videó, kép és hangfelvétel készül, melyhez a nevezéssel hozzájárulnak a résztvevők.
A szabályváltozás jogát fenntartjuk.

Légy Te a bajnok!

Csatlakozz